พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม นครนายก

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย)

ประวัติความเป็นมาของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล ในคัมภีร์ภาษาบาลีที่จัดอยู่ในหมวดโลกศาสตร์ ซึ่งปราชญ์ทาด้านพุทธศาสนาโบราณได้แต่งไว้เท่าที่มีการค้นพบ มีด้วยกันแปดเรื่อง หนึ่งในแปดเรื่องนั้นคือ โลกสัณฐานโชตรตรคัณฐีอันมีเนื้อหากล่าวถึงกำเนิดจักรวาล และภพภูมิต่างๆ การนับอสงไขยเรื่องของพระอาทิตย์ พระจันทร์ กลุ่มดาวนักษัตรทั้ง 27 และหลักของไตรลักษณ์ อันเป็นเครื่องเตือนสติให้บุคคลประพฤติอยู่ในคุณงามความดี ได้กล่าวไว้ว่า รอบเขาพระสุเมรุทั้ง 4 ทิศ มีเทวดาชั้นจตุมหาราชิก ประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ หรือที่รู้จักกันดีในนามของจตุโลกบาลองค์ที่เป็นใหญ่ในทิศเหนือ มีนามว่า ท้าวเวสสุวรรณ หรือเจ้าแห่งยักษ์ ในหนังสือเทวกำเนิดของพระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ ) พิมพ์เพื่อปี พ.ศ. 2474 ได้กล่าวถึงเรื่องจตุโลกบาลและเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณไว้ว่าเป็นใหญ่ในทิศเหนือ มีด้วยกันหลายนามเช่น ท้าวเวสสุวรรณ (เป็นใหญ่ในทรัพย์) ธเนศวร (เจ้าแห่งทรัพย์) อิจฉาวสุ (มั่งมีได้ตามใจ) ยักษ์ราช (ราชาแห่งยักษ์) กุตนุ (มีรูปร่างน่าเกลียด หมายถึงยักษ์ที่มีหน้าตาดุนั่นเอง) รัตนครรภ (มีเพชรเต็มพุง) ราชราช (ราชะราชเจ้าแห่งราชา) นรราช (เจ้าคน) ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าจะเรียกอย่างไรก็ตาม ท่านคือสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย ผู้เป็นมหาราชประจำทิศเหนือ และในอาฏานาฏิยะปริตรมหาสมัยสูตรหรือบทสวดภาณยักษ์ ก็กล่าวว่า ท้าวกุเวร เป็นจอมยักษ์และเป็นผู้ดูแลรักษาโลกในทิศเหนือ ในฝ่ายมหายานมีการกล่าวถึงจตุโลกบาลเช่นกัน และตรงกันว่ามหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศเหนือ คือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากทางเข้าวัดจีนจะมีจตุโลกบาล 4 องค์ยืนเฝ้าอยู่ ศาสนาพุทธมหายานครอบคลุมถึงทิเบต เนปาล และประเทศจีน ปัจจุบันรวมทั้งอดีตพันกว่าปีของคาบสมุทรทะเล คืออินโดนีเซีย ไทย เขมร ที่ศาสนาพุทธมหายานเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด ที่กล่าวโดยสรุปย่อๆ ให้เห็นภาพชัดเจนว่าท่านคือใคร แล้วท้าวชุมภลหรือเศรษฐีชัมภลมาจากไหน ในคาถาบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภของพุทธตันตระฝ่ายมหายาน มีดังนี้ “โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ” ชัมภาลาก็คือชัมภล ก็คือชัมภลนั่นเอง และในภาษาอังกฤษที่เรียกรูปเคารพของท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณก็เขียนทับศัพท์ว่า “JAMBHALA” ตามรูปสมมุติที่สร้างขึ้นเท่าที่ปรากฏตามที่ได้ค้นคว้าจากตำราทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรากฏตรงกันว่ามือด้านซ้ายของท่านถือพังพอนอยู่ในมือ ส่วนมือด้านขวาของท่านถือลูกแก้ว ส่วนฉัตรก็มีหน้าตาดุดันเข้มขลังเพราะท่านคือเจ้าแห่งยักษ์ เมืองจีนยุคหลังๆเรียกท่านว่า “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย” ตามสำเนียงและภาษาที่เป็นไปของแต่ละพื้นที่ พร้อมกับมีนิทานเรื่องขุนนางจีนมาประกอบแต่ยังปรากฏรากศัพท์ของเสียง “ฉ” หรือ “ช” หมายถึง ความร่ำรวยซึ่งใกล้เคียงของเดิม คือ “ชัมภล” “ชัมภาลา” ในการสวดมนต์ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้น ทางฝ่ายตันตระมหายานก็จะใช้คาถาตามที่กล่าวไป เพื่อขอพรให้ท่านประทานโชคลาภและความร่ำรวย ทั้งยังมีอานุภาพรวมถึงจากบรรดาภูตผีปีศาจ อำนาจชั่วร้ายทั้งปวง ก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ เพราะท่านคือมหาราชผู้เป็นจตุโลกบาล เจ้าแห่งยักษ์

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) สามารถจัดแบ่งออกได้ดังนี้

 1. ปางมหาเศรษฐีชัมภล ซึ่งเป็นปางที่ใหญ่ที่สุดและยังมีความเก่าแก่ที่สุด กว่า 2,000 ปี (กำเนิดจากพระพุทธศาสนามหายาน) โดยมีรูปลักษณะ อวบอ้วน พุงพลุ้ย ใบหน้าใหญ่ ล่ำ มีความขึงขัง ดุดัน แต่ก็จะแฝงไปด้วย ความเมตตา กรุณา ท่อนบนขององค์ท่านนั้นจะเปลือยเปล่า และจะประดับไปด้วยสร้อยสังวาล เพชรนิลจินดา กำไลทั้งองค์จะเต็มไปด้วยอัญมณีที่ล้ำค่า แสดงให้เห็นถึงความมั่งมีด้วยทรัยสมบัติ และเงินทองอย่างเหลือคณานับ ท่านประทับอยู่บนแท่นดอกบัว มือด้านหนึ่งของท่านจะถือลูกแก้ว ส่วนมืออีกด้านหนึ่งของท่านนั้นก็จะบีบขอพังพอนเอาไว้ เพื่อให้พังพอนนั้นอ้าปากและทำการคายเอาของจำพวก แก้ว แหวน เงิน ทอง ออกมา อันเป็นเคล็ดลับของคนโบราณ ส่วนเท้าด้านหนึ่งของท่านจะห้อยลงมาเพื่อเหยียบบนหอยสังข์ไว้
 2. ปางบู๊ ทรงเครื่องนักรบโบราณมีเสือประทับอยู่ด้วย คติมาจากความที่ท่านเป็น ยักษ์นั่นเอง มีทั้งพุทธมหายานและลัทธิเต๋ามาประยุกต์มาเช่นกัน
 3. ปางบุ๋น เป็นลักษณะขุนนางจีนที่สามารถเห็นกันในทั่วๆ ไป ซึ่งปางนี้กำเนิดภายหลังไม่กี่ร้อยปีนี้เอง คล้ายคลึงกับเทพเจ้าองค์อื่นๆ ของคนจีน เช่น ตี่จู้เอี๊ย แป๊ะกง ฯลฯ มือของท่านก็จะมีคฑายู่อี่ และมืออีกด้านหนึ่งของท่านจะถือก้อนเงินจีนโบราณ ซึ่งมีที่มาจากลัทธิเต๋าอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภมีความเก่าแก่ยาวนานและมีประวัติความเป็นมาที่สากลปรากฏในหลายประเทศแถบทวีปเอเชีย แต่ของลัทธิเต๋านั้นมากำเนิดขึ้นภายหลังในประเทศจีน ซึ่งจะมีกึ่งตำนานากึ่งนิทานตามตำนานมหาเทพของจีน(ฮงสิงปั้ง) ที่เป็นบุคคลธรรมดาต่อมาภายหลังเมื่อเสียชีวิตจึงได้รับการยกเป็นเทพ ตัวอย่างเช่น เทพกวนอู

รูปลักษณะของเศรษฐีชัมภล

มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเทพเจ้าองค์อื่นอย่างเห็นได้ชัด คือมีลักษณะอวบอ้วน พุงพลุ้ย ใบหน้าใหญ่ ล่ำ มีความจริงจัง แต่แฝงไปด้วยความเมตตากรุณา ท่อนบนของท่านเปลือยเปล่า ประดับไปด้วยสร้อยสังวาล เพชรนิล จินดา กำไล ทั้งองค์เต็มไปด้วยอัญมณีล้ำค่าแสดงถึงความมั่งมีเงินทองทรัพย์สมบัติอย่างเหลือคณานับ บางที่จะประทับบนแท่นดอกบัวและห้อยพระบาทข้างหนึ่งเหยียบหอยสังข์ มือด้านขวาถือแก้วมณี ส่วนมือด้านซ้ายนั้นบีบคอพังพอนให้อ้าปากออกเพื่อที่จะได้คายแก้วแหวนเงินทองออกมา อันเป็นเคล็ดลับโบราณที่กล่าวว่าทรัพย์สมบัติทั้งมวลบนพื้นพิภพล้วนแล้ว แต่อยู่ในผืนดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ก็มาจากดินจากน้ำใต้ดินทั้งนั้น แก้วแหวนเงินทองของมีค่าล้วนแล้วเกิดจากพื้นปฐพีทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่มีหน้าที่เฝ้าทรัพย์เหล่านั้นก็คือ เจ้าแห่งเมืองบาดาลโบราณกล่าวว่าคือ งู ดังนั้นสัตว์ที่แก้เคล็ดกับงูได้ก็คือพังพอนนั่นเอง โบราณจึงได้กำหนดรูปลักษณะของมหาเศรษฐีชัมภลไว้ตามที่ปรากฏในที่ต่างๆ ก็แล้วแล้วแต่มีพังพอนเป็นสำคัญ ตามพุทธสูตรกล่าวไว้ว่า “ขอเพียงแต่วาดภาพหรือแกะสลักรูปของมหาเศรษฐีชัมภล จะคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมดังใจปรารถนา เทวรูปมั่งคั่งองค์นี้ก็คือ เทพธนาของพระพุทธศาสนานิกายตันตระ (ในทิเบตคือนิกายลามะ) มีนามว่า “รัตนโกศ” มีหน้าที่ปกครองดูแลโภคทรัพย์ในแผ่นดินชื่อเต็มคือ “รัตนโกศ มหาพญายักษ์” ทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมาและจะรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วอย่างมั่นคง” ที่กล่าวมาโดยสรุปก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงความเป็นมาของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล สำหรับในประเทศไทยมักเรียกท่านว่า ท้าวกุเวร ท้าวชุมพล บางแห่งจะเรียกท่านว่า “เจ้าพ่อขุมทรัพย์” เศรษฐีมหาเศรษฐีหลายคนในประเทศไทยและต่างประเทศ ก็มีการบูชาท่านมานานแล้ว แม้แต่สำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งหนึ่งย่านราษฎร์บรูณะก็มีรูปหล่อของมหาเศรษฐีชัมภลนี้บูชา การบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภปางนี้นั้นนอกจากให้คุณทางด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติแล้ว ยังสามารถคุ้มครองป้องกันสิ่งอัปมงคลได้ทุกชนิดสามารถปัดเป่าพลังอำนาจที่ไม่ดีต่างๆออกไป ซึ่งคนโบราณค้นพบและหยั่งรู้ในความหมาย จึงได้สร้างรูปเหมือนท่านไว้ทั่วทวีปเอเชียกว่านับพันปี สำหรับในประเทศไทยนั้นทางพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม จ.นครนายก ของเรานี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับที่สามารถค้นคว้าและเผยแพร่เรื่องของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภลให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2547 ฮวงจุ๊ยโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่ 8 ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย คำว่า “เจ้าสัว” หรือ “จ่อซัว” ในภาษาจีน หมายถึงผู้มีทรัพย์ เศรษฐีผู้อุปถัมภ์ หนุนส่ง เกื้อหนุนในทางฮวงจุ๊ย “จ่อซัว” หมายถึง ตำแหน่งแห่งโชคลาภความร่ำรวยและเทพเจ้าที่ครองตำแหน่ง “จ่อซัว” นี้ก็คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล เนื่องจากเป็นปางที่ใหญ่ที่สุดสมดังคำว่า มหาราชผู้เป็นใหญ่ มีคำกล่าวว่า “ อิกเต็ก ยี่เห็ง ซาฮวงจุ๊ย” หมายถึงต้องมีสามสิ่งประกอบกัน คือ 1) มีคุณธรรม 2) มีจริยธรรม 3) ชัยภูมิที่ดี เทพยดาฟ้าดินถึงจะเกื้อหนุนจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้คนจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความดีงาม ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่สุจริตประกอบสัมมาอาชีพด้วยความมีคุณธรรมเมื่อเป็นดังนี้ เทวดาฟ้าดินก็จะเป็นใจ ดังคำที่ว่า เทวดาฟ้าดินย่อมคุ้มครองคนดีหากบางคนแม้จะร่ำรวยเงินทองหรือจะอยู่ในบ้านที่มีหลักฮวงจุ๊ยที่ดีแค่ไหน แต่ถ้าหากไม่อยู่ในหลักของคุณธรรม และจริยธรรมแล้วนั้น โลกก็จะไม่สรรเสริญ เทวดาก็จะติเตียนทั้งนี้มนุษย์ทุกคนต้องหมั่นทำบุญให้ทานเพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมีให้มากยิ่งๆขึ้น เพื่อเป็นทุนทรัพย์ของชีวิตที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ทั้งภพปัจจุบันและอนาคต

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย)

การบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล ซึ่งเป็นปางใหญ่ที่สุดในสามปางของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพราะว่าปางมหาเศรษฐีชัมภลนี้ เป็นปางของมหาราช หรือ กษัตริย์ เครื่องทรงกษัตริย์ตามแบบโบราณ อีกสองปางคือปางบุ๋นและปางบู๊เป็นปางที่ประยุกต์มาจากลัทธิเต๋า มีเค้าโครงมาจากขุนนางจีน ซึ่งโดยสถานภาพปางมหาเศรษฐีชุมภลหรืออมหาราชชัมภลจึงสูงกว่า แต่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นที่เคารพกราบไหว้เพื่อส่งผลทางด้านโชคลาภทุกองค์ สำหรับปางมหาเศรษฐีชัมภลนี้จะมีพิเศษกว่าตามที่มีจารึกมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลโดยความพิเศษอยู่ที่วัตถุที่อยู่ในพระหัตถ์ขวา ซึ่งคือ สัตตรัตนมณี หรือ แก้วเจ็ดประการ นัยความหมายคือ การประทานสมบัติเจ็ดประการของมหาจักรพรรดิ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งแผ่นดิน

ในการขอพรทั้งเจ็ดประการ มีดังนี้
ประการที่ 1 จักรรัตนะ คือ จักรแก้ว หมายถึง การมีอำนาจหรือเดชานุภาพแผ่ขยายไปทั่วทุก
ประการที่ 2 หัตติรัตนะ คือ ช้างแก้ว หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมีบารมีอันเป็นที่ยิ่งใหญ่และความมั่นคง
ประการที่ 3 อัสสะรัตนะ คือ ม้าแก้ว หมายถึง การที่มีข้าทาสบริวารรับใช้ที่ดี
ประการที่ 4 มณีรัตนะ คือ มณีแก้ว หมายถึง ความสว่าง ความมีสติปัญญาความรู้ที่ดี
ประการที่ 5 อัตถะรัตนะ คือ นางแก้ว หมายถึง ได้คู่ครองที่ดีมีความงดงาม
ประการที่ 6 ค้นปติรัตนะ คือ ขุนคลังแก้ว หมายถึง ความมีทรัพย์สิน เงิน ทอง
ประการที่ 7 ปริณายกรัตนะ คือ ขุนพลแก้ว หมายถึง มีผู้ที่ปกป้องคุ้มครองและคู่ปรึกษาที่ดี รวมทั้งมีบุตรที่ดี

ดังนั้น อานุภาพแห้งท้าวมหาเศรษฐีชัมภลนี้ ท่านทั้งหลายจึงสามารถอธิษฐานและขอพรได้ทั้ง 7 ประการด้วยกันตามคุณลักษณะของสมบัติจักรพรรดิ 7 ประการข้างต้นนี้

วิธีการตั้ง เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

 1. ให้ตั้งองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยให้องค์ท่านนั่งพิงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรับพลังแห่งโชคลาภความโชคดี ตามหลักฮวงจุ๊ย
 2. หากไม่สามารถตั้งตามทิศดังกล่าวได้ ก็ให้ตั้งบูชาตามความเหมาะสม แต่ต้องวางองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภให้ต่ำกว่าพระพุทธรูป
 3. ควรตั้งองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภไว้บนตู้เซฟ หรือโต๊ะทำงาน ที่เก็บเงิน ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองและรักษาทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ให้มั่นคงไม่รั่วไหล
 4. ตั้งหน้าร้านค้า ตู้ใส่สินค้า ลิ้นชักเงิน ตะกร้าใส่เงิน
 5. การตั้งบูชาหน้ารถ สำหรับปางมหาเศรษฐีชัมภลนี้ถือว่าเหมาะเพราะว่าท่านคือ องค์ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ ซึ่งเป็นที่เกรงกลัวจองบรรดาภูตผีปีศาจ อำนาจชั่วร้ายทั้งปวงที่อาจล่องลอยอยู่ตามถนนหนทางเป็นสัมภเวสี จะไม่กล้าเข้ามารบกวนเด็ดขาด

วิธีการบูชาประจำวัน

 1. ควรบูชาด้วยน้ำเปล่า 3 ถ้วยทุกวัน (หากบางท่านต้องการไหว้น้ำชาก็ได้ไม่ถือว่าผิด) หรือจะไหว้ตามแต่เหมาะสมอาจจะไหว้ทุกวัน หรืออาจจะไหว้เฉพาะวันพระก็ได้ การไหว้น้ำเปล่านั้นเสมือนว่าโชคลาภที่จะเข้ามานั้นได้มาเปล่าๆ ได้มาง่ายๆ ไม่มีสิ่งใดแฝงมาด้วย
 2. ถวายผลไม้ (อทิเช่น ส้ม 5 ผล) พวงมาลัย หรือดอกไม้มงคลอื่นก็ได้
 3. ให้สวดคาถาบูชาขอพรท่านทุกวัน หรือตามสะดวกก็ได้
 4. ให้จุดธูปบูชา 8 ดอก

การอัญเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันตรุษจีน

 1. ให้ตั้งโต๊ะที่จะทำการอัญเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไปทางทิศทางที่ท่านจะเสด็จลงมาในแต่ละปี (โดยจะต้องสอบถามจากผู้รู้ว่าในปีนี้ท่านจะลงมาในทิศทางใด)
 2. ให้จัดเตรียมเครื่องไหว้เช่น ผลไม้ 5 อย่าง อาหารเจ 5 อย่าง ธูป เทียนสีแดง เครื่องกระดาษ สาคูน้ำแดง 5 ถ้วย กระถางธูป
 3. เมื่อได้ฤกษ์มงคลแล้วจุดเทียน และธูปที่เตรียมไว้ไหว้ (พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ) โดยให้หันหน้าไปในทิศทางที่ท่านเสด็จลงมา
 4. เมื่อทำการอธิษฐานและทำการถวายเครื่องเซ่นไหว้เสร็จแล้วนั้น ก็ให้อัญเชิญกระถางธูปพร้อมทั้งองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย” เข้าสู่บ้านเรือน ให้ตั้งในสถานที่มงคลที่กำหนดไว้ (ที่ได้จัดเตรียมไว้) และให้ดับเทียนที่จุดไว้ (ไม่ต้องรอให้เทียนหมดเล่ม) เพื่อนำความเป็นสิริมงคล ความโชคดีความร่ำรวย และสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ตัวท่าน ครอบครัวของท่าน และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนธุรกิจการงาน การค้าขาย ของท่านก็จะประสบผลสำเร็จ

เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ในวันตรุษจีน เพื่อรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย”

 1. กระถางธูปที่จัดเตรียมไว้แล้วให้ใส่เหรียญสตางค์ลงไป จำนวน 8 เหรียญ พร้อมปฏิทินใบเล็ก 1 ใบ รองไว้ที่ใต้ล่างกระถางธูปเพื่อความโชคดี ทุกวัน ทุกเดือน ตลอดทั้งปี
  1. ให้ใส่เจ๋งจี้ ในกระถางธูป (หาซื้อได้ตามร้านที่จำหน่ายเครื่องไหว้เจ้า)
  2. ให้ใส่ขี้แกลบที่เผาแล้ว หรือข้าวสารแทนขี้ธูป หมายถึง พระแม่โพธิ์สรพ ผู้ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ที่ประทานความสมบูรณ์ (ห้ามนำทรายมาใส่เด็ดขาด) หากจะจำนำแก้วแหวน เงิน ทอง มาใส่ลงไปในกระถางธูปด้วยก็ได้
 2. กิมฮวยหนึ่งคู่ ให้ปักที่กระถางธูป และเทียนแดง 1 คู่
 3. น้ำเปล่า 5 ถ้วย หรือจะใช้น้ำชาก็ได้ แต่ในการใช้น้ำเปล่านั้นเป็นเคล็ดว่าการไหว้ น้ำเปล่านั้นก็เหมือนการที่เราจะได้รับโชคลาภที่มาเปล่าๆ ง่ายๆ นั่นเอง
 4. จุดกระดาษไหว้เจ้า (กระดาษไหว้เจ้านั่นสามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายเครื่องไหว้เจ้า)
 5. แจกันดอกไม้ 1 คู่ (ให้ใช้ดอกไม้สดในการไหว้)
 6. ผลไม้ที่ความหมายเป็นมงคล 5 อย่าง เช่น
  • ส้ม หมายถึง สิริมงคล
  • องุ่น หมายถึง ความงอกงาม
  • สับประรด หมายถึง ความโชคดีมาเยือน
  • กล้วยหอม หมายถึง การมีลูกหลายคนที่เป็นคนดีและมีชื่อเสียง
  • แอปเปิ้ล หมายถึง ความสันติสุข ฯลฯ
 7. เจไฉ่ 5 ที่ หมายถึง อาหารเจ 5 อย่าง อาทิเช่น เห็ดหอม วุ้นเส้น เต้าหู้ ดอกไม้จีน เห็ดหูหนูขาว ฯลฯ
 8. ข้าวสวย 5 ถ้วย และสาคูน้ำแดง 5 ถ้วย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย)

คาถาบูชาขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เคล็ดคาถานี้บูชาสำหรับท่านที่เกิดปีต่างๆ ทั้ง 12 นักษัตร อันเป็นหัวใจคาถาจารึกเป็นภาษาสันสกฤตมาแต่ครั้งโบราณ โดยให้ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงความดีที่ได้ประกอบมา แล้วท่องคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล อธิษฐานขอพร 7 ประการจากท่าน

ท่านที่เกิดปี ฉลู มะโรง มะแม จอ
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “ โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ”
ท่านที่เกิดปี ขาล เถาะ
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “ โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ”
ท่านที่เกิดปี มะเส็ง มะเมีย
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “ โอม ชัมภาลา จาเลนไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ”
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “ โอม ชัมภาลา จาเลนไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ”
ท่านที่เกิดปี วอก ระกา
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ”
ท่านที่เกิดปี กุน ชวด
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “ โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะระมิ สวาหา”

ติดต่อ สำนักงานมูลนิธิ จี เต็ก ลิ้ม โทร 0-2457-2805-6